Fókuszban a gyermek EFOP-1.4.5-20-2020-00001

Fókuszban a gyermek

Hatvanhat településen, tizennyolc civil szervezet együttműködésével indult a legkisebb gyermekek felzárkózását segítő uniós program 2021 januárjában. A Fókuszban a gyermek című (EFOP-1.4.5-20-2020-00001 azonosító számú) projekt keretében a gyermekek és családjaik életkörülményeinek javítását elősegítő szakmai programok valósulnak meg, melyekhez 5.000.000.000 forint vissza nem térítendő támogatást ad az Európai Unió. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A program résztvevője a Szent Ferenc Szegényei Alapítvány is.

 

A Fókuszban a gyermek program a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (konzorciumvezető) vezetésével zajlik, a településeken mellettük még 17 segítő szervezet, köztük több országos karitatív szervezet dolgozik a gyermekek, családok felzárkózásáért. A program helyszínei a legrosszabb társadalmi-gazdasági mutatókkal rendelkező települések közül kerültek ki. A települések kivétel nélkül érintettek a Felzárkózó települések nevű kormányzati támogatással zajló programban is. A cél a gyermekek kiegyensúlyozott fejlődése, ehhez a program a szükségleteik alapján nyújt intenzív szociális munkát, családkísérést.

 

Alapítványunk a programban

 

A teljes projekt támogatási összege: 5 000 000 000 Ft
Kedvezményezett neve (konzorciumvezető): Magyar Máltai Szeretetszolgálat

 

Konzorciumi partnerként:
Kedvezményezett neve: Szent Ferenc Szegényei Alapítvány
Projekt címe: Fókuszban a gyermek
A támogatás összege: 18 275 101 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.
Megvalósítás helyszíne: Ságújfalu
Projekt azonosító száma: EFOP-1.4.5-20-2020-00001

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A Fókuszban a gyermek projekt (továbbiakban program) célja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII.5.) Kormányhatározatban meghatározott és a Kormány által kijelölésre kerülő leghátrányosabb helyzetű településeken élő gyermekek esélyeinek növelése, életkörülményeinek javítása, a szegénység gyermekekre mért hatásainak mérséklése, amelyet helyben elérhető, intenzív, komplex szociális munkával, családkíséréssel, és a projekt keretében megvalósuló tevékenységek szakmai-módszertani támogatásával biztosít.

 

Annak érdekében, hogy a programba bevont 66 felzárkózó településen a 0-3 éves gyermekeknek biztosított legyen az egészséges és kiegyensúlyozott fejlődése, nem elég kizárólag rájuk fókuszálni; a családdal, a rokonsággal és a lakókörnyezettel is foglalkozni kell, valamint a velük foglalkozó szakembereket és szolgáltatásokat is meg kell erősíteni. Ezért a program fejlesztései és kapcsolódó tevékenységei a kora gyermekkori fejlődést középpontba helyezve, a leghátrányosabb helyzetű településeken élő családok egészével foglalkozik.

 

Cél, hogy a szegénység intergenerációs átörökítésének megtörése érdekében a beavatkozások összehangolt rendszere hosszú távon is megváltoztassa a gyermekvárás, a szülés körüli időszak és a gondozás-nevelés kultúráját mind a családok, a szülők, mind pedig a szakemberek, intézmények esetében.

Tevékenységeink

 

A „Koragyermekkor intenzív szociális kisérése és a gyermekek esélynövelésének komplex támogatása” programelem „Első 1000 nap és Védőnő+ programcsomag megvalósítása” c. programcsomagja komplex szociális családkísérést, a szülői kompetenciák kialakítását és megerősítését, valamint a korai mozgásfejlődést támogató foglalkozásokat, szolgáltatásokat tartalmaz. A védőnők munkáját és a gyermekek egészséges fejlődését különböző eszközökkel segíti.

 

Az „Élet- és lakhatási körülmények javítása” programelem „Lakhatási körülmények fejlesztését szolgáló programja” a lakhatási körülmények műszaki biztonságának megteremtését és a lakások komfortfokozatának javítását célozza lakókörnyezet rendezéssel, rágcsáló- és rovarirtással, fűtött helyiség, áramvételi pont, vízvételi lehetőségek kialakításával, mosdóhelyiségek kialakításának előkészítésével és alapvető bútorok beszerzésével. „A településeken élő lakosság adósságkezelését, pénzügyi integrációját támogató program” az adósok erőforrásaira és együttműködésére építve fogalmazza és valósítja meg az adósságrendezést, végig kísérve, mentorálva a családot. Emellett cél a digitális írástudás fejlesztése, a pénzügyi integráció elősegítése szemléletformáló egyéni és közösségi programok megvalósításával.

 

„A Krízisalap létrehozása a családok krízishelyzetének megoldása érdekében” program krízis esetén azonnali támogatást nyújtó pénzalapot, eszközöket, szolgáltatásokat biztosít a családok számára. Természeti katasztrófák esetén a kríziscsomag része az épületek javításához, újraépítéséhez szükséges építőanyag.

 

A „Szemészeti szűrőprogram” célcsoportja a 0-14 éves korosztály. A céltelepüléseken élő gyermekek szemészeti vizsgálaton vehetnek részt, ahol indokolt esetben szűrést követően szakemberekhez irányítják őket. Szükség esetén a gyermekek részére szemüveg készül.

 

A „Bűnmegelőzési program, kábítószer-használat visszaszorítása, áldozatsegítés” programelem során települési Bűnmegelőzési Stratégiák készülnek. További elemek az iskolai drogprevenció, az egyéni esetkezelés, a szociális segítők addiktológiai képzése, kiadványok, szórólapok megjelentetése, tanácsadói támogatás a terhesség alatti és utáni dohányzás visszaszorítására, a családon belüli erőszak áldozatainak segítése, valamint a jelenlévő civil szervezetekkel, egyházakkal, gyermekvédelmi, és egyéb segítő szervezetekkel való együttműködés kialakítása.

 

A „Szakmai-módszertani támogatás” témakörön belül „A gyermekek nevelését-oktatását végző szakemberek módszertani megújulását támogató program” célja a gyermekekkel foglalkozó szakemberek támogatása; a módszertani kultúra fejlesztése a köznevelési intézményekben; valamint pilot intézményeken keresztül bemutatni az intézményi nevelés-oktatás felzárkóztatásra specializált modelljét. A „Szakmai képzések, szakmai találkozók, témanapok megvalósítása a programban dolgozó szakemberek számára” program során alapozó képzések, valamint akkreditált képzések, továbbá szakmai műhelyek, témanapok, workshopok, országos és regionális szakmai találkozók, konferenciák kerülnek megrendezésre.

 

A „Kommunikáció, társadalmi szemléletformálás, érzékenyítés” programelem részeként különböző csatornákon (pl. publikációk; weboldal) megtörténik a programok és az eredmények hatékony kommunikációja, népszerűsítése a szakemberek és a lakosság irányába.

 

Az „Integrációfejlesztési programcsomag” során cél a Mozgó Játszótér (kisbusz) elérhetőségének biztosítása a résztvevő településeken. A programelem munkatársai a játék megszervezése során különleges mozgást és mozgáskoordinációt fejlesztő eszközöket alkalmaznak és egyben facilitálják a helyi szakemberekkel és a szülőkkel való kapcsolatfelvételt, a problémák feltérképezését és a közösségfejlesztést is. Az integráció-és közösségfejlesztés további elemei a zene, valamint a művészeti- és sporttevékenységek.

Szent Ferenc Szegényei Alapítvány
Szent Ferenc Szegényei Alapítvány