Beer Miklós interjúkönyvei

Most már látom

Dr. Beer Miklós és Réti József eddig megjelent interjúkötetei:

 

Szeressek ott, ahol gyűlölnek (2015)

Örömet hozzak, hol gond tanyázik (2016)

Mindig velem (2017)

Most már látom (2018)

 

A szerzők egyetlen könyvet terveztek, az olvasók visszajelzései miatt azonban sorozat lett belőle. Beer Miklós nyugalmazott váci püspök az interjúsorozatban a tőle megszokott nyíltsággal mondja el gondolatait a világról, az egyházról és a hit titkairól. Beszél emberi kapcsolatainkról, a betegséggel küzdők fájdalmáról, a halálról, az eutanáziáról, az imádság fontosságáról. Szól a teremtésről, a lélekről, a lelkiismeretről, a feltámadásba vetett hitről, az emberi aggodalmaskodásról, az isteni gondviselésről, miközben nem kerüli meg a kényesnek, tabunak számító kérdéseket sem.

A könyvek szerzői kiadásban készültek, információ: katolikuskonyv (kukac) gmail.com.

 

 

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a kiadó két másik kötetét is.

A Kilencven év a kereszt alatt (2010) című interjúkönyv Major Sándor atya életét mutatja be. A könyv készültekor kilencvenéves Sándor atya izgalmas és fordulatos történetekben meséli el papsága előtti civil életét, majd az egyházüldözés évtizedeiben átélt megrázó élményeit, köztük találkozásait Mindszenty József bíborossal. Felidézi a nagymarosi ifjúsági találkozók őskorát, beszél korát megelőző újításairól, a kézbeáldozásról. Tanulságos olvasmány valamennyi nyitott szívű embernek.

Zeneszerzői pályafutása ötvenedik évfordulóján 2019-ben jelent meg a Sillye Jenő életét és életművét bemutató interjúkötet Szállj, dalom! címmel. A hazai keresztény ifjúsági könnyűzene megteremtője dalairól, művei születéséről vall, mesél az ifjúsági találkozókról, legkedvesebb papjairól, Balás Béláról, Kerényi Lajosról, Major Sándorról. Zenésztársai és barátai személyes hangú vallomásokban mondják el, mit jelentett számukra és az egyház számára Sillye Jenő.

Információ: katolikuskonyv (kukac) gmail.com.

Szent Ferenc Szegényei Alapítvány
Szent Ferenc Szegényei Alapítvány